Ver­slag van de Se­cre­ta­ris

Se­cre­ta­ri­aat

Het Stamboek, dat door de eerste initiatiefnemers werd samengesteld, is nog steeds actueel. De reünie in 1953 die daaruit voortvloeide, met bijbehorende zeilwedstrijd, werd door duizenden toeschouwers bezocht en genereerde veel landelijke publiciteit. Het besef dat deze scheepstypen van cultuurhistorische betekenis zijn werd omgezet in de oprichting van de SSRP.
De doelstelling is notarieel vastgelegd en bestaat tot op heden uit het samenstellen van een Stamboek van Ronde en Platbodemjachten. De historie en bouwgegevens, foto's, voormalig eigenaren en alles wat bekend is van de schepen wordt toegevoegd en gearchiveerd.

De SSRP in 2018

Aantal actief ingeschreven schepen op 31 december 2018:  900  met 806 eigenaren. 

Een greep uit onze activiteiten in 2018

Bestuur

6 vergaderingen

Overleg VSRP

Voorzitter en Vicevoorzitter

FVEN

Veel vergaderingen

Register Commissie FVEN

Diverse vergaderingen

Overleg automatisering Schepenregisters binnen FVEN

Meerdere vergaderingen

Raad van Advies

Vergadering 30 oktober

Criteriumcommissie

Geen vergadering

Overleg ICT iWink

Meerdere

Voorjaarsbijeenkomst

10 maart Rotterdam

Wisselprijzen

2

Stand op EOC Traditionele Schepen Beurs in Den Helder

9-11 november in Den Helder

Spiegel der Zeilvaart

Elke uitgave vaste pagina

Nieuwsbrief ‘Behoud(t) het Goede”

12

Nieuwsbrief "De Beretanden van de SSRP"

12

Overleg V/VA Klassenorganisatie

2

Overleg Watersportverbond

Geen overleg

Overleg met Prins Bernhard Cultuur Fonds

1

Overdracht Fries jacht 'Mercurius'

21 november Grouw

Een aantal van bovenstaande onderwerpen vindt u hieronder nader uitgediept

Organen SSRP

Het Bestuur heeft in 2018 geen wijzigingen ondergaan. Voor 2019 staat het Bestuur voor de uitdaging om de juiste opvolgers te benoemen voor de aftredende voorzitter Maarten van Hezik en voor Olav Loeber (portefeuillehouder FVEN).
De heren Meine Dijkstra en Jo Gorgels zijn benoemd tot leden van de Beroepsraad.

Wisselprijzen 2018

In 2018 werden tijdens de voorjaarsbijeenkomst 2 prijzen uitgereikt:

  • De W.H. de Vosprijs aan Harmen Timmeman
    Harmen heeft in eigen beheer de boeier 'Uiltje' gebouwd, naar ontwerp van de boeier ‘Sperwer’. De WH de Vosprijs is een zilveren model van de Lemsteraak Onrust. De prijs is voor het eerst uitgereikt in 1958 en het model was aan restauratie toe. Onder andere de kluiverboom was wat krom geworden in de loop der jaren. Mede omdat het model symbool staat voor de zorg voor de Stamboekschepen, is het model 2018 zorgvuldig gerestaureerd. 
  • De Van Waningprijs aan Frits Loomeijer
    De Van Waningprijs is in 1966 ingesteld door wijlen ons ere-bestuurslid de heer C.J.W. van Waning. De prijs wordt als wisselprijs toegekend aan degene die een bijzondere prestatie heeft geleverd met betrekking tot de organisatie of geschiedschrijving van evenementen van Stichting en Vereniging. Eén en ander in de ruimste zin van het woord. De heer Loomeijer heeft een lange staat van dienst in de wereld van het Varend Erfgoed. Zo was hij conservator scheepsbouw in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en was hij tot de zomer van 2018 directeur van het Maritiem Museum Rotterdam. Frits is lid van de Beroepsraad van de SSRP.

De prijzen werden uitgereikt tijdens de voorjaarsbijeenkomst in de prachtige sociëteitszaal van de Koninklijke Roei- en Zeil Vereeniging De Maas in Rotterdam. Frits Loomeijer gaf daar een interessante lezing over de activiteiten die hij heeft ontplooid in de wereld van het Varend Erfgoed. Na het bezoek aan De Maas werd een bezoek gebracht aan het Maritiem Museum Rotterdam.

Stand SSRP op de EOC Traditionele Schepen Beurs in Den Helder

De SSRP heeft er van afgezien om in 2018 deel te nemen aan de Hiswa. Op de Traditionele Schepenbeurs in Den Helder stonden we wel, in de grote FVEN-stand, met daarin meerdere Behoudsorganisaties. De SSRP was duidelijk aanwezig. Vele bezoekers kwamen een praatje maken of informatie vragen over hun schip. Alle informatie, die digitaal beschikbaar was, hielp veel (be)zoekers. Meerdere schepen werden tijdens of na de beurs weer aangemeld. De Criterium Commissie had het er daarna ook weer druk mee.

Bezoeken aan werven/organisaties

Het SSRP bestuur bezoekt jaarlijks 1, soms 2 werven en vergadert dan aansluitend.
In oktober 2018 heeft het Bestuur samen met de Raad van Advies en de Beroepsraad vergaderd. Deze bijeenkomst vond plaats in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, één van de oprichters van de SSRP. De vergadering werd voorafgegaan door een zeer bijzonder bezoek aan het depot van het museum in Hoogwoud. Er kwamen diverse onderwerpen aan de orde, waaronder het Beleidsplan van de SSRP voor de komende jaren. De input van de Raad van Advies en de Beroepsraad over o.a. de doelstellingen van de SSRP was buitengewoon nuttig.

"Goed" gebundeld

Er is een groep mensen, die zich bezig houdt met het uitzoeken van historie. Gerard ten Cate, Alexander de Vos, Gerrit Schutten, Wim de Bruijn, Arthur van 't Hof, Theo Kampa, Pier Piersma, Peter Tolsma, Dirk Huizinga, Peter Hamer, Hessel Bosma, Willem Scholtes, Erik Pluimers, Gerard Feikema, en Jan Eissens. Gerard ten Cate belicht maandelijks een interessant item. Dirk Huizinga schrijft met korte tussenpozen verhaaltjes over maritieme zaken. In de Spiegel der Zeilvaart verzorgt de Stamboekbeheerder maandelijks de Stamboekpagina. Daarnaast worden op de website ook interessante reacties op de gepubliceerde artikelen verzameld. Dat alles onder de titel "Goed" gebundeld.

Administratie

De eigenaren administratie was in 2018 goed op orde. Via “MIJN SSRP“, of per e-mail of per telefoon, kan een eigenaar de eigen persoonlijke gegevens controleren en wijzigingen doorgeven. De SSRP voldoet aan de wettelijke eisen die gelden in het kader van verwerken van persoonsgegevens.

Wat deden we nog meer als bestuur?

Naast alles wat er in dit jaarverslag te lezen is houden we ons als bestuur met de dagelijkse zaken en taken bezig, zoals het voorbereiden van bijeenkomsten en het vervullen van de netwerkfunctie. In 2019 gaan we weer meedingen naar De Geschiedenisonline verkiezing van de beste “historische online presentatie”, zie www.geschiedenisonlineprijs.nl.

De FVEN heeft ook in 2018 veel aandacht gevraagd. Olav Loeber en Ineke Verkaaik-Hogervorst hebben de SSRP hierin vertegenwoordigd. Marion Levasier behartigt namens de SSRP de zaken in de Registercommissie (RVEN).

Publicaties

Matthijs Gorgels
Secretaris SSRP

Prinses Beatrix bedankt de SSRP voor een prachtig evenement (foto Wim de Bruijn)
Prinses Beatrix bedankt de SSRP voor een prachtig evenement (foto Wim de Bruijn)

Het Stamboek in beweging