De SS­RP en het Va­rend Erf­goed

De SS­RP en het Va­rend Erf­goed

SSRP als Behoudsorganisatie in de FVEN (Federatie Varend Erfgoed Nederland)

Op 17 november 2017 heb ik me voor een jaar verbonden aan het tijdelijk dagelijks bestuur van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), de federatie waar 15 behoudsorganisaties van varend erfgoed en de scheepvaartmusea zijn aangesloten. Het gaat om ca. 6.000 vaartuigen, de grootste collectie van de wereld! Ineke Verkaaik-Hogervorst, die vanuit de SSRP in het algemeen bestuur van FVEN zitting heeft en ik, behartigen de belangen van de ronde en platbodems. Eén van de hoofdtaken van FVEN is het aanleggen van een register (RVEN) van alle vaartuigen die tot het varend erfgoed behoren.

Dit register geeft de overheid een beeld en de waarde van ons gezamenlijke bezit en het belang ervan. Lang niet al het varend erfgoed is hierin vermeld, vooral omdat eigenaren van schepen het belang hiervan niet inzien. Dat is jammer omdat de politiek en overheid hierdoor het zicht ontbreekt hoe groot en waardevol deze sector is. Binnen de SSRP wordt de deelname aan het RVEN extra gestimuleerd. De FVEN behartigt de belangen van het varend erfgoed in de Mobiele Collectie Nederland (MCN), waar ook de federaties van oude auto’s (ca. 900.000), treinen (ca. 1.000) en vliegtuigen (ca. 1.000) zijn vertegenwoordigd. MCN behartigt de belangen van al dit mobiele erfgoed in Nederland bij de overheid en beheert een register (NRME) waarin al het mobiele erfgoed vermeld zou kunnen zijn. Ook dit register, dat door de verschillende federaties gevuld zou kunnen worden, is bij lange na niet volledig. Dus ook hiermee is de politiek en overheid onvoldoende geïnformeerd van het belang van mobiel erfgoed voor Nederland.

Mobiel erfgoed

Waarom zijn FVEN en MCN van belang. De wetgeving rond mobiel erfgoed verandert regelmatig, mede onder druk van de Europese wetgeving op het gebied van regels, waaronder milieu. Voor moderne auto’s wordt gestreefd naar elektrische aandrijving. Mogen oude auto’s op benzine blijven rijden?
Mag varend erfgoed op diesel blijven varen, ook als zij aanleggen in de oude binnensteden? Aan welke veiligheids- en bouweisen moet het varend erfgoed voldoen? Speciaal als ook (betalende) opstappers meevaren?

Als je de organisatie van mobiel erfgoed vergelijkt met die van stenen erfgoed, dan is er nog een wereld te gaan. Weliswaar is mobiel erfgoed in 2017 in de Erfgoedwet opgenomen, maar de sector heeft een grote achterstand weg te werken. Daarom is een goed gevuld RVEN en NRME, voorzien van gegevens uit alle deelregisters, van groot belang zodat politici en ministeries bekend worden met welk een waardevol bezit we te maken hebben op het gebied van mobiel erfgoed.

Olav Loeber

Hoogaars 'Patrice' Plaquette 1717, Varend Monument®, RVEN-nummer 1391 (foto Jan Eissens)
Hoogaars 'Patrice' Plaquette 1717, Varend Monument®, RVEN-nummer 1391 (foto Jan Eissens)

Als je de organisatie van mobiel erfgoed vergelijkt met die van stenen erfgoed, dan is er nog een wereld te gaan