Raad van Ad­vies

Raad van Ad­vies

Raad van Advies van de SSRP (RvA)

In 2018 kwam de RvA 2 keer bijeen. Eenmaal zelfstandig en één keer met het Bestuur.

De RvA is zeer gemotiveerd door de goede samenwerking binnen het Bestuur en de voortdurende groei van de belangstelling voor de Stichting, hetgeen tot uiting komt in het toenemend aantal ingeschreven schepen in het Stamboek en de grote belangstelling voor haar website.

In de bijeenkomsten werden o.a. deze ingebrachte punten van de RvA uitvoerig behandeld

  • Zorg over de toekomst van de vloot door het veranderen van belangstelling hiervoor door nieuwe generaties zeilers. De oriëntatie op schepen is de laatste jaren veranderd. Het benutten van vrije tijd door jongere zeilers is duidelijk meer gericht op een flexibele bestemming van hun tijd op het water (w.o. huren en delen van schepen ook in buitenlandse vaarwateren). Er is meer belangstelling voor (deel-)vakanties op het water t.o.v. het hebben van volledige eigendom van schepen. Derhalve kan het ontwikkelen van schepen in gedeelde eigendom of verhuurvloot een meer flexibel gebruik ervan stimuleren.
  • Verder ontwikkelen van de SSRP-website door:
    a) verbreding en verdieping van de kennisbasis en
    b) het (reeds) nog sterker ontwikkelen en toegankelijk maken van goede documentatie van de vloot in al zijn aspecten (digitaal museum functie).
  • Instandhouding museale schepen (categorie A en B) door middel van het mobiliseren van alle betrokkenen, zowel aan boord als aan de wal (w.o. overheid, museumhavens, evenementen als Sail, etc.). De wet op Mobiel Erfgoed biedt een aangrijpingspunt voor het werken naar een algemeen fonds voor instandhouding van deze vloot, zoals in het verleden reeds ontwikkeld voor het historisch onroerend goed.
  • Relatie SSRP en VSRP. De RvA betreurt het schijnbaar uit elkaar drijven van de samenhang, hoewel begrepen wordt dat er gestructureerd overleg tussen de Besturen plaatsvindt. De naadloze functieverdeling, die aan de basis van de samenwerking tussen twee organisaties statutair vastlegde, biedt kennelijk niet voldoende houvast om elkaar wederzijds optimaal constructief te ondersteunen. De RvA breekt een lans om steeds te zoeken naar de wederzijds zo belangrijke en zinvolle samenwerking.

De RvA wil hierbij het vertrouwen uitspreken voor de invulling van de taken die het Bestuur zich naar de toekomst toe heeft gesteld.

Namens de Raad van Advies,
Koos van den Heuvel, voorzitter

Lemsteraak ''t Gauwe Haentje' (bekend van haar reis door Rusland) in een sluis in Zeeland (foto Jan Eissens)
Lemsteraak ''t Gauwe Haentje' (bekend van haar reis door Rusland) in een sluis in Zeeland (foto Jan Eissens)

Zorg over de toekomst van de vloot door het veranderen van belangstelling hiervoor door nieuwe generaties zeilers